Latest Posts

  • Addiction and Negative Effects of Drug Abuse on the Human Body & Brain, Age-Related Memory Loss , memory, Alzheimer s disease, memory loss, Berkley, Is Your Memory Normal?, Experts say that mild memory loss is perfectly normal especially as we age, Ageing and the brain, retrograde amnesia,amnesia symptoms,amnesia causes,amnesia treatment,how to get amnesia,amnesia vs dementia,amnesia disease,amnesia definition psychology, dementia,anterograde amnesia,transient global amnesia,alzheimers disease,dissociative fugue,infantile amnesia,selective amnesia,amnesia drug,anterograde and retrograde amnesia hafıza kaybı ve yaşlanma, Alzheimer hastalık, Hafıza Kaybı Ve Beyin Yaşlanması, alzheimer belirtileri,alzheimer nedir,demans testi, inme nedir,felc nedir,iskemik inme nedir, Hafıza kaybı, amnezi, senkop nedir,

    Hafıza Kaybı Ve Beyin Yaşlanması

    Araştırmalara göre, beynimiz vücudumuzun geri kalan kısmı gibi yaşlanıyor. 20 yaşında, birkaç beyin hücresini kaybetmeye başlıyoruz. Ancak, hafıza kaybı ve yaşlanma bu noktada çoğumuz için pek de önemli olmamalıdır. Hafıza kaybının ve yaşlanmanın çok yavaş bir süreç olduğunu anlamalıyız. Çoğu insan için hafıza kaybı ve yaşlanma birlikte bile olmaz. Zaten 60’lı ve 70’li yaşlarda olan […]